|

|

میناکاری - میناسازی

بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
قیمت 45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
قیمت 45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
قیمت 45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
قیمت 45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی میناکاری طرح 1 - (16*16 سانتمتر)
قیمت 45,000تومان 35,000 تومان
موجود
فنجان بشقاب 14 سانتی متری - طرح 1 گل
قیمت 48,000تومان 42,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
قیمت 70,000تومان 59,000 تومان
موجود
گلدان میناشده - طرح 1 گلدار
قیمت 69,000تومان 62,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - طرح2 (20*20 سانتی متر)
قیمت 70,000تومان 63,000 تومان
موجود
ظرف سفالی میوه خوری - طرح حوز ماهی 26 - 26
قیمت 81,200تومان 67,200 تومان
موجود
گلدان مسی مینا کاری موشکی
قیمت 126,000تومان 72,800 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
قیمت 97,000تومان 77,000 تومان
موجود
بشقاب مسی میناکاری طرح 2 (25*25 سانتی متر)
قیمت 95,000تومان 77,000 تومان
موجود
بشقاب مسی میناکاری طرح 2 (25*25 سانتی متر)
قیمت 97,000تومان 77,000 تومان
موجود

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید